Eerste en tweede lijns GGZ
 

Eerstelijns GGZ ; GZ psycholoog / eerstelijnspsycholoog (behandeling: max. 8 tot 12 consulten per jaar) 
De gezondheidszorgpsycholoog en de eerstelijnspsycholoog is werkzaam in alle sectoren van de gezondheidszorg. Deze psycholoog behandelt psychische stoornissen, problemen in de levenssfeer en de psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziekten en invaliditeit. Hoofdtaken van de gezondheidszorgpsycholoog zijn diagnostiek en behandeling. Daarbij worden psychologische kennis en ervaring toegepast. Erkende gezondheidszorgpsychologen zijn geregistreerd in het BIG-register (http://www.ribiz.nl) van Gezondheidszorgpsychologen van het ministerie van VWS.

De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is een postdoctorale beroepsopleiding van twee jaar. 

Tweedelijns GGZ ; Psychotherapeut (behandelingsduur max. een jaar / verlenging mogelijk ) 
De Psychotherapeut is opgeleid om intensieve psychologische hulp te verlenen, met toepassing van psychotherapeutische behandelmethoden. De psychotherapeut tracht in samenwerking met de cliënt psychische klachten en problemen op te heffen of zoveel te verminderen dat men er minder last van heeft. Het beroep van psychotherapeut valt onder de wet BIG. Psychotherapeuten hebben een postdoctorale beroepsopleiding van ongeveer vier jaar gevolgd. Tot de opleiding worden doctorandi in de geneeskunde, psychologie, pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde toegelaten.

Tweedelijns GGZ ; Klinisch psycholoog (behandelingsduur max. een jaar / verlenging mogelijk ) 
De Klinisch Psycholoog is een specialist (vergelijkbaar met een medisch specialist). Deze psycholoog heeft na de universiteit een zesjarige postdoctorale opleiding gevolgd die hem/haar heeft toegerust om complexe problemen te behandelen. De klinisch psycholoog is meestal werkzaam in instellingen zoals ziekenhuizen.

Er zijn ook klinisch psychologen die (soms naast hun werk binnen een instelling) een eigen psychotherapiepraktijk voeren. U kunt bij de klinisch psycholoog terecht voor een psychotherapeutische behandeling. Daarnaast is de klinisch psycholoog gespecialiseerd in het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek, vaak met behulp van tests. De klinisch psycholoog kan ook crisisinterventies verrichten.